Wang Zichao

Chairman of the Board

Zhou Jie

Board Director

Yuan Rui

Board Director

Xu Wei

Board Director

Wang Zichao

Chairman of the Board

Bie Bifan

President

Wu Baohong

Vice President

Jiang Nan

Vice President

Renaguli Tuerdi

Vice President

Gao Fawei

Chief Risk Officer

Zhu Hong

Chief Financial Officer